Kata 形 Ledarskap

Kata 形 Ledarskap

Hållbart ledarskap/Hälsosam arbetsmiljö/Livslångt lärande

Hållbart ledarskap/Hälsosam arbetsmiljö/Livslångt lärande

Jag vill bidra!

Jag vill bidra till långsiktigt hållbara organisationer genom att utveckla kulturer och strukturer där ledare och medarbetare trivs, mår bra och skapar värde!

Behöver du coaching för att utvecklas som chef? Behöver din chefsgrupp handledning eller en trygg miljö där ni kan dela erfarenheter och stötta varandra? Behöver ni stöd för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetare som jobbar hemifrån? 

 Detta och så mycket mer jobbar jag med inom ramen för Kata Ledarskap AB, men också tillsammans med mina kollegor på Directa och andra samarbetspartners. Kontakta mig, så diskuterar vi hur vi kan hjälpa till!