Skip to content

Kata 形 Ledarskap

Kata 形 Ledarskap

Hållbart ledarskap/Hälsosam arbetsmiljö/Livslångt lärande

Hållbart ledarskap/Hälsosam arbetsmiljö/Livslångt lärande

Jag vill bidra!

Jag vill bidra till hållbara organisationer där ledare och medarbetare trivs, mår bra och skapar värde.

Behöver du coaching för att utvecklas som chef? Behöver din chefsgrupp handledning eller en tryggt forum där ni kan dela erfarenheter? Behöver ni hjälp med att utveckla en hälsofrämjande organisatorisk och social arbetsmiljö? 

 Detta och mycket mer jobbar jag med i Kata Ledarskap AB, men också tillsammans med mina kollegor på Directa och andra samarbetspartners. Kontakta mig, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa till!