Hemmakontoret i Corona-tider – En ny digital arbetsmiljö

Nu när vi är många som arbetar digitalt från mer eller mindre funktionella hemma-arbetsplatser, behöver vi fundera över hur vi utövar vårt ledarskap respektive medarbetarskap i en helt ny miljö. Även om arbetsgivaren och chefen fortsatt är ansvarig för att leda och fördela arbetet – men också för arbetsmiljön – fysisk, organisatorisk och digital, är […]

Läs mer