Känsla av sammanhang

Det har slagit mig många gånger under de senaste veckorna av Corona-kris vilken nytta jag haft av de verktyg och teorier jag lärt ut under åren inom ledarskap och förändringsledning. Inte minst den om KASAM, Känsla av sammanhang, som hjälper mig att hålla fokus på det som är riktigt viktigt.

Läs mer