Jag önskar er alla ett friskt och utvecklande år 2021!

År 2020 har tidvis varit ett motigt år, ett år där saker som vi tidigare tagit för givet, såsom rörelsefrihet och socialt umgänge, kraftigt inskränkts. Ett år av ensamhet för många och av sjukdom för andra. Men inte minst har det varit ett år av utveckling och lärande. För så många av oss. På så många sätt.

Själv har jag aldrig förr haft ett år av så mycket lärande som under det senaste – på ett personligt, teoretiskt eller praktiskt plan. Utöver att just utveckling och lärande är en av mina främsta drivkrafter, har det också funnits tid till att sätta mig in i saker ordentligt, att lära nytt och att fördjupa mig i ämnen som jag tidigare intresserat mig ytligt för. Jag ska inte sticka under stol med att jag också ”tvingats” till ny kunskap och lärande, för att ställa om och kunna leverera det kunderna behöver.

Oavsett drivkraft så har detta faktum gett mig anledning att reflektera över just lärande och vad lärande betyder. När jag höll ledarprogram på PostNord och pratade om lärande, som del av introduktionen till programmet, sa jag ofta att utan beteendeförändring, inget reellt lärande. Att lärande i sig är lika med beteendeförändring. Som om det vore ett rakt och självklart samband mellan input, insikt och sedan output i form av nytt beteende. Men så enkelt är det ju inte. Ny kunskap eller lärande kan leda till nya insikter, men med det följer inte alltid omedelbart nytt beteende. Det har jag lärt mig under detta år…Att gå från insikt till beteendeförändring tar tid, det vet alla som någon gång satt ett nyårslöfte. Men ibland kan det gå snabbare än vad man tror.

I World Economic Forum Skills report framgår det att många yrken och roller på arbetsmarknaden idag, kommer vara försvunna om bara några fåtal år. Yrken som våra barn kommer att ha, kan vi inte ens föreställa oss idag. Behovet av att ställa om och ”upskill” respektive ”reskill” är enormt. Vi skulle alla behöva ägna 101 dagar till kompetensutveckling fram till år 2022. Det är bråttom nu. Som med klimatet, men det är en annan fråga. I det sammanhanget är det inte fel med lite nudging i form av en pandemi som tvingat oss att tänka om kring många frågor. Såsom digitaliseringen.  

Hur har jag själv förhållit mig till förändringarnas år 2020. När jag ser tillbaka på året kan jag skönja två tydliga scenarios: 1) En väldigt snabb genomgång av den klassiska kriskurvan: Chock, förnekelse (den var kort), acceptans, nytänkande och sedan…action. 2) En stark insikt om att förändra (s) eller försvinna. Fight or flight. Att lägga sig ned platt och ge upp är inte något för mig, speciellt inte när det gäller att leva min dröm eller ge upp. För att förändra(s) behöver man skaffa sig ny kunskap och insikter, en förutsättning för att göra något på ett nytt sätt. Ställa om.

Dessbättre behövde jag inte kämpa ensam utan hade god hjälp och stöd av kollegor och samarbetspartners. Vi på Directa bestämde oss tidigt att inte ställa in utan att ställa om. Även om diskussionerna var långa om huruvida det verkligen skulle gå att nå samma effekt och närhet i ledarprogram och aktiviteter som genomförs digitalt, så insåg vi snabbt att vi inte hade något val. Dessutom är vi alla nyfikna och drivs av att lära nytt och vara med på kundernas utvecklingsresa. Detta hjälpte oss att ta ett stort steg i vår egen digitala utvecklingsresa. I tider då kunderna ställde in eller sköt fram, kunde vi ägna oss att lära nytt och utveckla vårt tänk och erbjudande.

Det är ibland lätt att glömma bort hur förutsättningar för lärande spelar roll. Jag tänker ofta att det handlar om att vilja tillräckligt gärna. Att ”attitude eats competence for breakfast”. Men det är lätt att glömma bort vilka andra förutsättningar man har för att lyckas ställa om. Såsom ett socialt nätverk, vänner och familj och inte minst duktiga och driftiga kollegor. Utöver det uppenbara – att ha hälsan och de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att göra fria val.

När året nu närmar sig sitt slut väljer jag därför att rikta ett stort och varmt TACK till samarbetspartners och kunder, men inte minst till min familj, mina vänner, mina kära kollegor – nuvarande och tidigare. Utan er hade år 2020 inte varit lika lärorikt, roligt eller spännande.

Jag ser fram emot ett friskt, utvecklande och positivt år tillsammans med er!

Varma hälsningar och med önskan om ett gott slut och en god början!

Ingela