Tjänster & Erbjudande

Jag gör uppdrag inom team- och ledarskap samt arbetsmiljö & hälsa.  Jag anpassar genomförandet utifrån rådande omständigheter, t ex genom digitala eller fysiska möten på behörigt avstånd. Jag håller utbildning och workshops på distans via Zoom eller Teams vid behov. Coaching och rådgivning på telefon är också ett alternativ. Sist men inte minst utnyttjar jag möjligheten att träffas utomhus och i naturen, såsom walk-and-talk-coaching.

Kontakta mig, så pratar vi vidare om hur jag bäst kan stötta er verksamhet. Läs mer här nedan. 

Vill du utveckla ett hälsofrämjande ledarskap, för att vara en bra förebild för andra och hålla över tid som ledare? Har du kört fast och behöver stöd i att hitta en väg framåt yrkesmässigt eller privat? Vill du utveckla ditt självledarskap som chef eller medarbetare? Jag erbjuder coaching till nya och befintliga kunder.

Att leda på distans och förhålla sig till ”det nya normala” arbetslivet ställer höga krav på förändringsledning och kommunikativ förmåga hos chefer. Arbetsgivare behöver säkerställa en god fysisk, organisatorisk och digital arbetsmiljö – oavsett om arbetsplatsen är på kontoret eller i hemmet. Jag hjälper er att utveckla arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsmiljö

Jag erbjuder även följande tjänster: 

➤ Team/ledarutvecklingsinsatser (TeamPro och LeadForward) Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden® (Backstagegrupper).

Coaching

➤Utveckling av processer och arbetssätt inom arbetsmiljö och hälsa. Uppdragen kan utföras som projekt eller i workshopformat.

➤ Stöd att utveckla det strategiska HR-arbetet för att koppla det tätare till verksamhetens vision och affärsmål. 

➤ Design av program och lärandeinsatser inom team-/ledarutveckling för att säkerställa att kunskap och insikter omsätts i ändrat beteende.

 

Om Chefshandledning i grupp

  • Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden® är en strukturerad process för att utveckla det individuella ledarskapet och lärande i teamet.
  • Processen leds av en utbildad samtalsledare.
  • Målgrupp är chefer eller andra grupper, t ex projektledare. 8-10 personer per grupp
  • Metoden är beforskad och utvecklad i samarbete mellan Christer Sandahl, KI och Riddarfjärden Ledarskap AB
  • Ordinarie upplägg är 10 ggr om 4-5 timmar. Det finns också möjlighet att prova på i en miniversion av metoden.

Läs mer i Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden® eller kontakta oss  så kommer vi fram till ett bra upplägg för er.

Tjänster & Erbjudande

tjanster

Jag jobbar med uppdrag inom team- och ledarskap samt arbetsmiljö & hälsa.  Jag anpassar verksamheten efter rådande omständigheter, t ex genom möten på behörigt avstånd, men med social fokusering. Rådgivning på telefon eller digitala möten på Zoom eller Teams är också ett alternativ.

Kontakta mig, så diskuterar vi hur jag bäst kan stötta er verksamhet under den rådande situationen. 

Här är några av de tjänster jag erbjuder:

➤ Team/ledarutvecklingsinsatser (TeamPro och LeadForward) Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden® (Backstagegrupper). Coaching.

➤Utveckling av processer och arbetssätt inom arbetsmiljö och hälsa. Uppdragen kan utföras i projektform eller som processutvecklande workshops.

➤ Stöd att utveckla det strategiska HR-arbetet för att koppla det tätare till verksamhetens vision och affärsmål. 

➤ Design av program och lärandeinsatser inom team-/ledarutveckling för att säkerställa att kunskap och insikter omsätts i ändrat beteende.

Erbjudande – Prova på

Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden®

Strukturerad process för att utveckla det individuella ledarskapet och teamet.

Leds av en utbildad samtalsledare.

Målgrupp: Chefer eller andra grupper, t ex projektledare. 8-10 personer per grupp

Beforskad och utvecklad i samarbete mellan Christer Sandahl, KI och Riddarfjärden Ledarskap AB

Ordinarie upplägg 10 ggr om 4-5 timmar.

Miniversion (prova på) 1 ggn om 3-4 timmar kostnadsfritt.

Vill du veta mera? Kontakta oss  så kommer vi fram till ett bra upplägg för er.