Skip to content

Tjänster & Erbjudande

I nära samarbete med dig som kund genomför jag kortare eller längre uppdrag inom grupputveckling, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa.

Exempel på uppdrag som jag gör är ledarprogram, ledningsgrupps-utveckling, chefshandledning i grupp och coaching. Inom arbetsmiljö och hälsa har jag både kortare eller längre utvecklingsprojekt samt håller arbetsmiljöutbildning eller workshops. 

Jag jobbar givetvis digitalt, men ännu hellre fysiskt på plats eller nyttjar möjligheten att träffas utomhus och i naturen, såsom walk-and-talk-coaching.

Kontakta mig, så pratar vi vidare om hur jag bäst kan stötta er verksamhet. Läs mer här nedan. 

Vill du utveckla ett hälsofrämjande ledarskap, för att vara en bra förebild för andra och hålla över tid som ledare? Har du kört fast och behöver stöd i att hitta en väg framåt yrkesmässigt eller privat? Vill du utveckla ditt självledarskap som chef eller medarbetare? Jag erbjuder coaching till nya och befintliga kunder.

Att leda på distans/hybrid och förhålla sig till \\\”det nya normala\\\” arbetslivet ställer höga krav på förändringsledning och kommunikativ förmåga hos chefer. Arbetsgivare behöver säkerställa en god fysisk, organisatorisk och digital arbetsmiljö – oavsett om arbetsplatsen är på kontoret eller i hemmet. Jag hjälper er att utveckla arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsmiljö

Exempel på uppdrag:

➤ Team/ledarutvecklingsinsatser (Utvecklande ledarskap, TeamPro och LeadForward) Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden® (Backstagegrupper).

➤Coaching

➤Utveckling av processer och arbetssätt inom arbetsmiljö och hälsa. Uppdragen kan utföras som projekt eller i workshopformat. Arbetsmiljöutbildning.

➤ Design av program och lärandeinsatser inom team-/ledarutveckling för att säkerställa att kunskap och insikter omsätts i ändrat beteende.

Ledarskap på djupet

Vill du fördjupa ditt ledarskap och hitta fram till ett mer personligt ledarskap utifrån den du är som person? Vill du göra det i vackra omgivningar och tillsammans med andra med samma ambition? Då ska du anmäla dig till Ledarskap på djupet, som genomförs den 11 – 14 maj i samarbete med Directa Svenska AB.

Ledarskap på djupet utgår ifrån transformativt/utvecklande ledarskap, den ledarskapsmodell som är mest beforskad just nu och har stark koppling till medarbetares trivsel och prestation.

Den 1 mars respektive 15 mars håller vi digital informationsträff kl 15.00 – 15.30. Anmäl dig till informationsträffen genom att maila ingela.johansson@directa.se eller läs mer här

Tjänster & Erbjudande

Tjänster & erbjudande

I nära samarbete med dig som kund genomför jag kortare eller längre uppdrag inom grupputveckling, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa.

Jag jobbar givetvis digitalt, men ännu hellre fysiskt på plats eller nyttjar möjligheten att träffas utomhus och i naturen, såsom walk-and-talk-coaching.

Kontakta mig, så pratar vi vidare om hur jag bäst kan stötta er verksamhet. Läs mer här nedan. 

Här är några av de tjänster jag erbjuder:

➤ Grupputveckling/ledarutvecklingsinsatser (Utvecklande ledarskap, TeamPro och LeadForward) Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden® (Backstagegrupper). Coaching.

➤Utveckling av processer och arbetssätt inom arbetsmiljö och hälsa. Uppdragen kan utföras i projektform eller som processutvecklande workshops. Arbetsmiljöutbildningar.

➤ Design av program och lärandeinsatser inom team-/ledarutveckling för att säkerställa att kunskap och insikter omsätts i ändrat beteende.

Ledarskap på djupet

Vill du fördjupa ditt ledarskap och hitta fram till ett mer personligt ledarskap utifrån den du är som person? Vill du göra det i vackra omgivningar och tillsammans med andra med samma ambition? Då ska du anmäla dig till Ledarskap på djupet, som genomförs den 11 – 14 maj i samarbete med Directa Svenska AB.

Ledarskap på djupet utgår ifrån transformativt/utvecklande ledarskap, den ledarskapsmodell som är mest beforskad just nu och har stark koppling till medarbetares trivsel och prestation.

Den 1 mars respektive 15 mars håller vi digital informationsträff kl 15.00 – 15.30. Anmäl dig till informationsträffen genom att maila ingela.johansson@directa.se eller läs mer här